Dịch Vụ Quản Lý Khu Công Nghiệp Uy Tín

Dịch Vụ Quản Lý Khu Công Nghiệp Uy Tín, cung cấp giải pháp quản lý bất động sản là khu công nghiệp, cty quản lý Thắng Lợi chuyên nghiệp, cty quản lý Thắng Lợi chuyên quản lý các dự án khu công nghiệp, hỗ trợ chủ đầu tư quản lý tất cả các công việc tại KCN mà chủ đầu tư đã và đang triển khai. Các dịch vụ quản lý như:

+ Cung cấp dịch vụ văn phòng: xử lý các công việc hành chính, văn thư, văn bản pháp luật, quản lý hồ sơ lưu trữ, quản lý cán bộ công nhân viên…

+ Cung cấp dịch vụ an ninh bảo vệ: công ty quản lý tốt công tác an ninh và bảo vệ cho các dự án quản lý, lên kế hoạch chi phí tối ưu cho dịch vụ an ninh bảo vệ tốt nhất tài sản mà chủ đầu tư bỏ ra.

quản lý khu công nghiệp
quản lý khu công nghiệp

+ Cung cấp dịch vụ vệ sinh, cảnh quan cây xanh: chăm sóc cảnh quan xung quanh khu công nghiệp, xử lý rác thải trong khi công nghiệp, bao gồm cả rác cứng, hệ thống nước thải, nghiệp thu, xử lý các công trình liên quan đếm vệ sinh và cảnh quan khu công nghiệp.

+ Cung cấp dịch vụ kỹ thuật: để bảo trì nhà máy, bảo trì hệ thống điện phần chung của khu công nghiệp, quản lý hệ thống dữ liệu của khu công nghiệp..

+ Cung cấp dịch vụ xây dựng: Tìm kiếm các nhà thầu xây dựng, hoặc chính công ty quản lý thầu xây dựng, quản lý thay chủ đầu tư các nhà thầu phụ, thầu chính, xây dựng và sửa chữa các công trình trong khu công nghiệp….

Tags: quản lý khu công nghiệp, quản lý khu công nghiệp tại Bình Dương, quản lý khu công nghiệp tại đồng nai, quản lý khu công nghiệp tại Long An, quản lý khu công nghiệp Tiền Giang, quản lý khu công nghiệp HCM….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *